Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

THÔNG BÁO

   * Lịch thi lớp Kỹ thuật công trình xây dựng : 19/7/2014 thi các môn Anh văn 2; Hóa đại cương; Vật lý 2 và thi lại

 

    * Lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ Khóa 1 học theo kế hoạch

     

     * Lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ Khóa 2  học môn Tin học từ ngày 7/7 đến 11/7/2014